SZKOLENIA BHP

Celem firmy jest wszechstronne i profesjonalne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na rynku wyróżnia nas jakość, wysokie kompetencje oraz pasja w tym co robimy. Za każdym razem dopasowujemy się do oczekiwań klienta.

Kompleksowe usługi BHP dla każdego przedsiębiorstwa .

*szkolenia okresowe
*szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracowników
*szkolenia okresowe dla pracowników administaracyjno -biurowych
*szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno -technicznych
*szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych
*obsługa całości zadań służby BHP w firmach
*ocena ryzyka zawodowego dotyczącego określonych stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
*opracowanie odpowiedniej dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniu powypadkowym
*sporządzanie instrukcji stanowiskowych
Oferujemy również pełną obsługę kadrową.
1.Dokumentacja zatrudnienia pracownika.
2.Wyliczanie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników; weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy.
3.Przygotowywanie informacji o zatrudnieniu oraz obwieszczeń o czasie pracy
4.Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.
5.Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy ( na podstawie dostarczonych list obecności) z uwzględnieniem rozliczenia wszelkich nieobecności min. urlopy, choroby.
6.Przygotowywanie dokumentacji przyjmowania pracowników.
7.Kontrolowanie terminów badań lekarskich; przygotowywanie skierowań na badania.
8.Kontrolowanie terminów szkoleń BHP

Specjalista ds. BHP i kadr Tel. 502-244-773